FacebookTwitterПідписатися на RSS
Укомплектованість навчального закладу педагогічними працівниками.

Кадрова політика НВК спрямована на: реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти; розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників;

вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян; оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями; періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних працівників.

Розуміючи пріоритетність та важливість кадрових питань у НВК реалізується цільова програма «Вчитель», яка спрямована на розв’язання поставлених завдань.

У школі на час атестації – 31 педагогічний працівник, з них 1 – сумісник, 2 знаходяться у відпустці по догляду за дітьми. Вакансій у школі немає (додаток 1.4.1). Дошкільний підрозділ укомплектований педагогічними кадрами на 100 % від штатного розпису. Загальна кількість педагогічних працівників – 15, з них: заступник директора з НВР по дошкільному підрозділу - 1; вихователь-методист – 1; керівник музичний - 1; вихователі – 12. 16 учителів мають класне керівництво, 3 вчителі – додаткове навантаження за сумісництвом: Ващенко В.О. працює бібліотекарем на 0,5 ставки, Галагуза Н.Ю. та Кабак В.О. ведуть гуртки від РБДЮТ. Розподіл педагогічних працівників за стажем наведено в додатку 1.4.2 та віком – у додатку 1.4.3. Із числа педпрацівників 4 адміністратори (директор, 2 заступники директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи), педагог-організатор, практичний психолог.

При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація вчителя, наступність у роботі.

Позитивні тенденції:
  • стабільність кадрового складу;
  • наявність фахової підготовки;
  • низька плинність.

Додаток 1.4.1

Забезпечення педагогічними кадрами
Критерії Навчальний рік
2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 %
Кількість педагогічних працівників 31 100 29 100 29 100 31 100
З них основних працівників 30 96,8 28 96,6 27 93,1 30 96,8
Кількість вакансій - - - - - - - -
Працюють за спеціальністю 31 100 29 100 29 100 30 96,8

Додаток 1.4.2.

Розподіл педагогічних працівників за стажем
Критерії Навчальний рік
2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 %
Кількість педагогічних працівників 31 100 29 100 29 100 31 100
Педагогічний стаж до 3 років 3 9,7 3 10,3 6 20,8 7 22,6
Педагогічний стаж від 3 до 10 років 3 9,7 4 3,8 5 17,2 6 19,4
Педагогічний стаж від 10 до 20 років 8 25,8 8 27,6 7 24,1 7 22,6
Педагогічний стаж більше 20 років 17 54,8 14 48,3 11 37,9 11 35,4

Додаток 1.4.3


Відомості про вчителів за віком
Кількість педагогічних працівників по роках 2013-2014 % 2014-2015 % 2015 – 2016 % 2016-2017 %
31 29 29 31
До 30 років 5 16,1 5 17,2 9 31,0 12 38,7
31-40 років 6 19,4 8 27,6 7 24,1 7 22,6
41-50 років 8 25,8 6 20,7 4 13,8 4 12,9
51-54 років 6 19,4 5 17,2 3 10,3 3 9,7
55 - 60 років 3 9,7 4 13,8 4 13,8 2 6,5
Понад 60 років 3 9,7 1 3,4 2 6,9 3 9,7
2. Якісний склад педагогічних кадрів.

Із 31 педагогічного працівника 28 – мають вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, 2 – базову вищу, 1 – неповну вищу (додаток 1.4.4).

Протягом трьох років всі вчителі читають предмети згідно з одержаною спеціальністю, крім учителя культорологічних дисциплін М’якоти Я.С., яка працює із 01.09.2016 року на час відсутності основного працівника Плескач І.М. на посаді вчителя початкових класів та навчає учнів 2-Б класу.

Додаток 1.4.4

Освітній рівень педагогічних працівників
Навчальний рік Всього педагогічних працівників 3 них мають
Повну вищу педагогічну освіту % Базову вищу освіту % Неповна вища освіта Навчаю ться у вузах
2013-2014 31 30 96,8 1 3,2 - -
2014-2015 29 28 96,6 1 3,4 - -
2015-2016 29 28 96,6 1 3,4 - -
2016-2017 31 28 90,3 2 6,5 1(3,2) 2
3. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників.

У 2016-2017 н.р. в школі працюють 8 вчителів вищої категорії, першої – 9, другої – 4, спеціаліст – 8, 1 – базова вища, 1 – молодший спеціаліст (неповна вища). Розподіл учителів за кваліфікаційними категоріями подано в таблиці (додаток 1.4.5).

Додаток 1.4.5

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників
Критерії Навчальний рік
2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 %
Всього вчителів 31 29 29 31
Вища категорія 9 29 9 31 8 27,6 8 25,8
Перша категорія 11 35,5 9 31 7 24,1 9 29,0
Друга категорія 4 12,9 5 17,3 4 13,8 4 12,9
Спеціаліст 7 22,6 6 20,7 10 34,5 10 32,3
4. Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання, науковий ступінь.

1 педагогічний працівник нагороджений значком «Відмінник освіти України», 3 мають педагогічне звання вчитель-методист, 2 – старший вчитель (додаток 1.4.6).

Додаток 1.4.6.

Частка педагогічних працівників, які мають педагогічні звання
Критерії 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 %
Кількість педагогічних працівників 31 29 29
Старший учитель 2 6,5 2 6,9 3 10,3
Вчитель-методист 3 9,7 3 10,3 3 10,3
Відмінник освіти України 1 3,2 1 3,4 1 3,4
Кiлькiсть переглядiв: 317

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.